Publikime
Drejt fuqizimit: Faktorët që ndikojnë në vendimet ekonomike të grave në Kosovë

Gratë në ekonominë e Kosovës ende ballafaqohen me shumë sfida, në fuqinë punëtore, më shumë se 80 përqind e grave janë joaktive, dhe për gratë tjera që janë aktive, shkalla e papunësisë është rreth 40 përqind.

Shkarko Raportin
Gratë në tregun e punës: Analizë e kushteve të punës për gratë në Kosovë
Shkarko Raportin

Ekonomia e Kosovës funksionon nën potencialin e mundshëm për rritje për shkak të çështjeve të shumta, njëra prej të cilave është nën-përfaqësimi i grave në ekonomi.

Shkarko Raportin
Agjenda Nacionale për Fuqizimin Ekonomik të Grave
Shkarko Raportin

Gratë në ekonominë e Kosovës përballen me shumë sfi da; në fuqinë punëtore, më shumë se 80% e grave janë joaktive, dhe arsyeja kryesore që e japin për këtë jo-aktivitet janë obligimet familjare dhe të kujdesit.

Shkarko Raportin