Integrimi gjinor në përgjigjen ndaj COVID-19 në Kosovë

Më shumë

Shëndeti riprodhues i vajzave dhe grave gjatë pandemisë COVID-19

Më shumë
10% janë gra ndërrmarrëse në raport me 90% burra.
22% e grave marrin pjesë në tregun e punës
2.8% e fëmijëve nga 0-4 vjeçjanë regjistruar në çerdhe apo kopshte.
Lajmet e fundit Më shumë

If you want something said, ask a man, if you want something done, ask a woman.

Margaret Thatcher
Publikime

Drejt fuqizimit: Faktorët që ndikojnë në vendimet ekonomike të grave në Kosovë

Gratë në ekonominë e Kosovës ende ballafaqohen me shumë sfida, në fuqinë punëtore, më shumë se 80 përqind e grave janë joaktive, dhe për gratë tjera që janë aktive, shkalla e papunësisë është rreth 40 përqind.

Shkarko Raportin