Lajme

Me 7 Tetor 2016 inaugurohet Forumi Ekonomik I Grave. Qëllimi kryesor i projektit është avancimi i pozitës së grave në biznes, si punëdhënëse e punëmarrëse njëkohësisht, nëpërmjet krijimit të një platforme të përbashkët avokuese për çështjet në fjalë, si dhe krijimit të një agjende nacionale që trajton angazhimin e grave në biznes dhe ekonomi.