Lajme

Në përpjekjet e vazhdueshme për një avokim sa më të zëshëm dhe më efikas, Instituti Riinvest ka publikuar një animacion si pjesë e projektit "Forumi Ekonomik i Grave". Ky animacion shpalos gjetjet kryesore ndërmjet grave të punësuara në sektorin privat, dhe atyre në sektorin publik në Kosovë.