Lajme

Në përpjekje të vazhdueshme për avokim sa më të zëshëm dhe efikas, Forumi Ekonomik i Grave publikon animacionin i cili ka për qëllim informimin për ndihmë juridike falas në rast të shkeljes së të drejtave në baza gjinore dhe mos respektimit të masave gjatë pandemisë COVID-19. Raporto, për ndihmë ligjore falas në numrin 0800 22 222 apo në emailin: info@ndihmajuridikeikd


Animacioni është realizuar në kuadër të fushatës globale '16 Ditë Aktivizëm kundër dhunës me Baza Gjinore' dhe është mbështetur nga projekti 'Përgjigje e shpejtë ndaj Pandemisë - mbështetja e grupeve më të cenueshme të grave' – financuar nga Kosovo Foundation for Open Society (KFOS)

Fuqizimi i Grave është Fuqizim i Ekonomisë.